Näomaalingute õpetused

Õpetuste autoriks on Grimmikooli õppejõud Iris Müntel ning need on ilmunud ajakirjas "Hea Laps" (aastatel 2009-2015)

Veel rohkem maalingute õpetusi leiab sama autori raamatust "Nutikad näomaalingud" (Koolibri 2012).

`